Valná hromada TJ VS Kadaň Z.s.

8. listopadu 2021

Dne 14.12.2021 v 17:00 hod se na Loděnici TJ uskuteční Valná hromada TJ Vodní sporty Kadaň z.s.

Program:

zahájení

volba návrhové a mandátové komise

projednání návrhu na změnu stanov

seznámení s hospodařením TJ

výroční zprávy oddílů

zpráva mandátové komise

seznámení s výsledkem revizní kontroly

seznámení s výhledem na nadcházející sezónu 2022

návrh rozpočtu TJ  na rok 2022

diskuse

usnesení

závěr