Valná hromada TJ VS Kadaň Z.s.

8. listopadu 2021

Dne 14.12.2021 v 17:00 hod se na Loděnici TJ uskuteční Valná hromada TJ Vodní sporty Kadaň z.s.

Program:

zahájení

volba návrhové a mandátové komise

projednání návrhu na změnu stanov

seznámení s hospodařením TJ

výroční zprávy oddílů

zpráva mandátové komise

seznámení s výsledkem revizní kontroly

seznámení s výhledem na nadcházející sezónu 2022

návrh rozpočtu TJ  na rok 2022

diskuse

usnesení

závěr

Poslední články

Informace k závodům pořádaným naší TJ

Vzhledem k současnému stavu jsou letošní závody v rychlostní kanoistice - Kadaňský Kilometr a Memoriál Karla Leštiny zrušeny. Závody malých dračích lodí Kadaňský Drak se také ruší, s tím, že po dohodě s vedoucím oddílu budou draci hledat možnost uspořádání těchto...