Valná hromada – (Členská schůze ) – 2019

autor: | 8. Lis 2019 | Rychlostní kanoistika

Pozvánka na Valnou Hromadu , která se bude konat dne 13.12.2019 v 18:00 hod na loděnici – Tato valná hromada je svolána na základě poznatku o nevhodnosti svolání valné hromady z Března tohoto roku – tato nebyla svolána v souladu se stanovami ( poštou , nebo elektronicky ) . Program schůze bude shodný s březnovou valnou hromadou. Děkuji za pochopení.

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu TJ VS Kadaň Z.s.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu , která se uskuteční

dne 13.12.2019 v 18:00 hod na Loděnici TJ    .

Program :

Zahájení

Volba návrhové a mandátové komise

projednání návrhu kandidátů do výboru TJ

seznámení s hospodařením TJ

výroční zprávy oddílů

zpráva mandátové komise

seznámení s výsledkem revizní kontroly

volba členů výboru TJ

volba členů revizní – kontrolní komise TJ

seznámení s výhledem na nadcházející sezónu

návrh rozpočtu TJ na rok 2019

seznámení s výsledky voleb do výboru a revizní – kontrolní komise TJ

diskuse

usnesení

závěr

Účast na valné hromadě pouze pro řádné členy TJ Vodní sporty Kadaň z.s.

Tato valná hromada se svolává na základě podnětu o neplatnosti VH z března tohoto roku , kdy nebyly pozvánky na valnou hromadu doručovány v souladu se stanovami TJ.

 

Předchozí články

Informace k závodům pořádaným naší TJ

Vzhledem k současnému stavu jsou letošní závody v rychlostní kanoistice - Kadaňský Kilometr a Memoriál Karla Leštiny zrušeny. Závody malých dračích lodí Kadaňský Drak se také ruší, s tím, že po dohodě s vedoucím oddílu budou draci hledat možnost uspořádání těchto...

Vyjádření k současnému nouzovému stavu.

K dnešnímu dni dochází k uvolňování některých opatření v režimu nouzového stavu. Naše TJ však zatím nebude měnit nastavená opatření. Vstup do posilovny a šaten bude i nadále uzavřen a horní loděnice také. Pokud se týká posilovny tak nejsme schopni zajistit nastavená...