Pozvánka na Valnou Hromadu která se uskuteční 22.03.2019

20. února 2019

Pozvánka na Valnou hromadu TJ VS Kadaň Z.s.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu , která se uskuteční dne 22.03.2019 v 17:00 hod na Loděnici TJ    .

Program :

Zahájení

Volba návrhové a mandátové komise

projednání návrhu kandidátů do výboru TJ

seznámení s hospodařením TJ

výroční zprávy oddílů

zpráva mandátové komise

seznámení s výsledkem revizní kontroly

volba členů výboru TJ

seznámení s výhledem na nadcházející sezónu

návrh rozpočtu TJ na rok 2019

seznámení s výsledky voleb do výboru TJ

diskuse

usnesení

závěr