Aktuální změny v pravidlech rychlostní kanoistiky pro rok 2019

2. dubna 2019

Pravidla 2019 – upozornění na změny:

Největší novinkou v Pravidlech 2019 je omezení startů sedmiletých a mladších dětí na závodech Českého poháru a upřesnění parametrů lodí.

3. Věkové skupiny
Čl. 3.3.7.
V závodech na krátkých tratích Českého poháru mládeže 2019 mohou v kategoriích benjamínků a benjamínek C startovat pouze závodníci narození v roce 2009. Ve sloučených kategoriích benjamínků a benjamínek B + C pak závodníci narození v roce 2008 a 2009. Při závodech s hromadným startem Českého poháru mládež benjamínků a benjamínek C mohou kromě ročníku 2009 startovat ještě závodníci narození v roce 2010 a 2011. Všem mladším závodníkům je start zakázán. Stejné pravidlo platí i pro sloučené kategorie benjamínků a benjamínek B+C s hromadným startem.

Podle názoru VV, STK i Rady SCM není z metodického hlediska vhodné, aby závodníci mladší osmi let startovali na závodech Českého poháru společně se závodníky často o 3 až 4 roky staršími. Pro ty oddíly a trenéry, kteří považují účasti ročníků 2012 a mladších na závodech za nutnou, existuje v termínové listině SRK ČSK celá řada menších závodů, ve kterých jsou tyto věkové kategorie vypisovány samostatně.

5. Rozměry a hmotnosti lodí
Čl. 5.1.1.
V závodech vyhlašovaných SRK ČSK je ve věkových kategoriích žáků a starších zakázáno startovat na MK1, MK2, MC1, skládacích K1 a K2, mořských a nafukovacích K1 a cestovních C2. A to i v případě, že by tyto lodě vyhověly rozměry a hmotností výše uvedeným hodnotám.
Toto omezení vzniklo jako reakce na opakované případy, kdy v závodech ČP startuje závodník, který běžnou závodní loď nezvládá a tento handicap je kompenzován nasazováním neadekvátních lodí. Opět tyto případy odkazujeme na celou řadu menších kanoistických závodů mimo závody ČP.

Zvýšená kontrola a možnost uplatnění uvedených sankcí
Nedodržování těchto pravidel, která platí obecně již několik let, bylo v minulých letech více méně tolerováno. Pro letošní rok dostali rozhodčí pokyny k daleko přísnějšímu postupu.

Jedná se hlavně:

12. Číslování lodí
Čl. 12.1.1.

Čísla musí být předepsaného rozměru, oboustranně čitelná a nepoškozená. Musí být upevněna na kryt paluby vždy vzadu za posledním členem posádky, ve svislé poloze, v podélné ose lodě. Způsob upevnění nesmí číslo nijak zakrývat. Loď bez správného čísla nebo s číslem špatně uchyceným nebo jinak nevyhovujícím nemusí být připuštěna ke startu.
Týká se hlavně starších C1 a C2.
13. Výstroj závodníků
Čl. 13.1.1.
Závodník je povinen se dostavit na start a absolvovat jízdu oblečen ve vhodném sportovním oblečení, to znamená nejméně ve sportovním nátělníku a sportovních krátkých kalhotách. U vícemístných lodí (C2, K2, C4, K4) musí mít členové posádky z jednoho oddílu horní část oblečení (dres, tričko, nátělník apod.) stejného vzhledu.

Čl. 13.1.2.
V případě nesplnění požadavků bodu 13.1.1. nemusí být závodník – posádka připuštěna ke startu.